BoKS | Nieuws
3678
blog,paged,paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Nieuws

Op 30 juni 2020 vond de ALV van BoKS plaatst. Door corona en de bijkomende veiligheidsmaatregelen werd deze vergadering online georganiseerd. Het bestuur kwam wel bijeen en leidde via verschillende laptops de vergadering. Vele woonbesturen en andere huurders volgden de ALV digitaal via hun eigen...

Op 30 juni 2020 zal de ALV van BoKS plaatsvinden. Door het coronavirus en de bijkomende veiligheidsmaatregelen zal de ALV digitaal worden georganiseerd. Belangrijke punten die op de ALV worden besproken zijn; de statutenwijziging, wisseling bestuurslid belangenbehartiger en het lidmaatschap bij de woonbond. Leden van...

Vanwege de druk op de Utrechtse huizenmarkt en de veranderende verhouding tussen het aantal studerende Nederlandse en internationale studenten is er dit convenant opgesteld. Bovenop de bestaande planvoorraad zullen er uiterlijk in 2030 netto 2000 extra eenheden worden bijgebouwd om de wachttijd van 27 naar...

Op 10 maart 2020 organiseerde BoKS een woonbesturen informatieavond met het thema rechten en plichten van huurders voor haar leden. De uitgenodigde spreekster van de avond was Marloes van het bureau StadeAdvies. Verschillende onderwerpen werden in de stoomcursus van Marloes behandeld zoals de Overlegwet en de...

Op 12 april 2020 stuurde BoKS samen met studentenvakbond VIDIUS een brief naar burgemeester van Zanen betreft de strenge Coronamaatregelen op grote studentencomplexen. Bekijk de opgestelde brief hier. ...

Op 28 januari 2020 heeft een tussentijdse ledenvergadering plaatsgevonden. Op deze ALV hebben de leden van BoKS Nienke Brinkman verkozen als secretaris. Aan vertrekkend secretaris Tino van Rossum is decharge verleend. Verder heeft het bestuur officieel gereageerd op de rapportage van de kascontrolecommissie over het...

Tenminste twee keer per jaar zit BoKS samen met de directeur van de SSH, Rob Donninger. Dit gebeurt naast de maandelijkse informele overleggen die wij met de manager Strategie van de SSH hebben. Allereerst vroeg Rob aan ons hoe het met BoKS gaat en hoe...

Op 16 januari 2020 kwamen bewoners en de gemeente Utrecht bijeen om de verduurzaming van bestaande bebouwing te bespreken in de binnenstad. Jorrit, onze commissaris duurzaamheid, was er namens BoKS ook bij. Het was leuk om te zien dat veel betrokken bewoners lid waren van...

Richard Haag (BoKS), Bas Kurvers (Gemeente Rotterdam) en Rob Donninger (SSH). Op 11 december 2019 heeft Richard namens BoKS, samen met de SSH en gemeente Rotterdam de prestatieafspraken 2020 – 2021 voor Rotterdam ondertekend. In deze afspraken staat hoe we gaan samenwerken aan betere en aantrekkelijkere...

Op 15 januari 2020 heeft Daan namens BoKS de individuele prestatieafspraken Utrecht ondertekend, tezamen met de Utrechtse wethouder Wonen Kees Diepeveen en Rob Donninger, directeur van de SSH. De prestatieafspraken zijn periodieke afspraken tussen SSH studentenhuisvesting, Gemeente Utrecht en BoKS over de prestaties die de...