BoKS | Informatie woonbesturen
4696
page-template-default,page,page-id-4696,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Informatie woonbesturen

BoKS behandelt de zaken die de belangen van een specifiek complex te boven gaan. Hieronder kun je lezen wat BoKS voor jullie als woonbestuur kan betekenen.

 

Waarmee kun je bij BoKS terecht?

Vrij eenvoudig: elk probleem waarbij je denkt dat andere complexen er ook last van hebben kun je bij ons aankaarten. Samen staan we sterker. Ook kun je bij ons terecht als je vindt dat jouw woonbestuur niet door de SSH behandeld wordt zoals het hoort.

In de praktijk blijkt het ook effectief om samen te werken met soortgelijke complexen. Via de Facebookgroep Woonbesturen SSH kun je als woonbestuur ervaringen uitwisselen met andere woonbesturen en vragen stellen aan elkaar (NB: het betreft een besloten groep, je kan lid worden door toegevoegd te worden door een bestaand lid).

 

Wat doet BoKS voor woonbesturen?

Voor alle huurders onderhandelt BoKS met de SSH over bijvoorbeeld de huurprijzen, langetermijnbeleid, nieuwbouw, de plaatsing van bijzondere doelgroepen huurders en inspraak bij bepaalde besluiten. Ook vertegenwoordigen wij de SSH-huurders en woonbesturen bij overleg op stedelijk niveau, via Huurders030. Daarnaast hebben we apart een regelmatig overleg met andere partijen die betrokken zijn bij studentenhuisvesting in de stad.

Specifiek voor woonbesturen praat BoKS bijvoorbeeld met de SSH over de verdeling van de participatiegelden en over de rechten en plichten van woonbesturen ten opzichte van de SSH. Zie voor alle afspraken de onlangs vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst.

Lidmaatschap van BoKS is gratis voor alle erkende woonbesturen van de SSH.

 

Welke rechten en plichten zijn er voor woonbesturen?

Er kan op elk complex altijd maar één erkend woonbestuur zijn. Dat woonbestuur heeft dan een aantal rechten (en een paar plichten). Om hier aanspraak op te kunnen maken moet het aannemelijk zijn dat het woonbestuur het merendeel van de bewoners vertegenwoordigt.

 

De formele rechten staan in de Samenwerkingsovereenkomst. Dit bepaalt hoe BoKS, woonbesturen en de SSH met elkaar omgaan, en over welke zaken het woonbestuur advies- en instemmingsrecht heeft. Overigens wordt er in de praktijk met instemming van beide partijen veel soepeler met elkaar omgegaan: de SSH is bereid bewoners over meer mee te laten praten dan strikt noodzakelijk.

 

Als woonbestuur heb je recht op geld van de SSH om inspraak mogelijk te maken, zogeheten participatiegeld. De Samenwerkingsovereenkomst bepaalt de verdeling van het geld. Je mag dit geld niet gebruiken voor dingen die niet met jouw werkzaamheden als woonbestuur te maken hebben. Daarnaast bestaan er bepaalde richtlijnen over hoe het geld besteed mag worden, raadpleeg hiervoor de Samenwerkingsovereenkomst. Het staat je als woonbestuur altijd vrij aanvullende middelen in te zamelen, door bijvoorbeeld een subsidie-aanvraag bij de gemeente in te dienen en/of een bedrag vragen van je bewoners. Ook heb je als woonbestuur het recht om mee te praten en stemmen op de ledenvergaderingen van BoKS waar besluiten genomen worden over complexoverstijgende zaken.

 

Formele plichten zijn er niet zoveel. Bewoners moeten op vaste momenten inspraak hebben in wat het woonbestuur doet, en je moet ze daar over informeren. Ook moet je van het geld dat je krijgt een degelijke boekhouding bijhouden zodat de SSH kan zien waar het aan besteed is (inclusief bonnetjes). De Samenwerkingsovereenkomst geeft hier wederom meer informatie over.

 

Hoe houden we contact met elkaar?

Als woonbestuur krijg je informatie van BoKS op de volgende manieren:

  • Via je contactpersoon bij BoKS (e-mail, een telefonisch of persoonlijk gesprekje);
  • Onze elektronische nieuwsbrief, die een aantal keer per jaar uit komt;
  • Op de Algemene Ledenvergadering (ALV);
  • De Woonbestuursavond (halfjaarlijkse themabijeenkomst, in het voor- en najaar)
  • De Facebookgroep Woonbesturen SSH

 

Het is natuurlijk ook belangrijk dat wij informatie krijgen van de woonbesturen! Sowieso leest BoKS alle verslagen van de periodiek overleggen van elk woonbestuur met SSH. Daarnaast is het van belang om ons op de hoogte te houden van wat er speelt, via een mailtje of op de ledenvergaderingen. Grote besluiten worden op de ledenvergaderingen genomen. Het is dan ook belangrijk dat elk woonbestuur daarbij aanwezig is. Uitnodiging en stukken worden steeds een paar weken van te voren verstuurd.