BoKS | 9 juni 2021: Adviesaanvraag woongroepen Bo-Ex
6500
post-template-default,single,single-post,postid-6500,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

9 juni 2021: Adviesaanvraag woongroepen Bo-Ex

9 juni 2021: Adviesaanvraag woongroepen Bo-Ex

BoKS geeft een een overwegend positief advies wat betreft de veranderende toewijzingssystematiek voor de huurders die geen woongroep willen of kunnen vormen. Dit betreft meer dan driekwart van de huurders en dit bevestigt dan ook de  inschatting van de SSH dat deze huurders goed bij de SSH passen.
BoKS geeft een negatief advies wat betreft de afwijzing van de huizen die een woongroep willen vormen. Het is een keuze van de SSH om deze huurders binnen te halen. Het is dan ook aan de SSH om zorg voor deze huurders te dragen door maatwerk te leveren. Dat kan door het toekennen van de woongroepstatus, voorrang bij doorverhuizen of jongerencontracten i.p.v. campuscontracten.

De SSH zal  de komende  tijd  per  huis nagaan  wat  voor criteria de 13 huizen stellen aan de bewoners in hun huis. Mocht hier een plausibel verhaal uitkomen zal de SSH hier jongerencontracten hanteren i.p.v. campuscontracten. Hierdoor worden dit huizen voor doorstarters en zou de levensfase van de nieuwe en huidige bewoners dichter bij elkaar moeten liggen.

Zie voor het volledige advies & de reactie van de SSH