BoKS | Nieuws
3678
blog,paged,paged-6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Nieuws

Al eerder maakte Kences bekend dat door de invoering van het leenstelsel veel minder eerstejaars bachelor studenten op kamers zijn gegaan. Afgelopen donderdag werd het volledige rapport ‘Landelijke Monitor Studentenhuisvesting’ gepubliceerd waaraan 45.000 hbo- en wo-studenten hebben deelgenomen. Het rapport laat een sterk gevolg van...

Afgelopen donderdag zaten de woonbesturen, BoKS, de Gemeente Utrecht en de Politie Tuindorp bijeen om het te hebben over veiligheid rondom SSH complexen. Verschillende vormen van criminaliteit werden besproken waarbij er door de 4 partijen veel voorbeelden en scenario’s werden benoemd. Er werden daarnaast concrete...

Vorige week werd bevestigd dat het puntenstelsel voor zelfstandige woonruimtes in Amsterdam en Utrecht per 1 oktober gewijzigd wordt. Hierdoor wordt het mogelijk om meer huur te vragen voor woonruimtes die kleiner zijn dat 40 m2. Zie ook het nieuwsbericht van Vidius hierover. SSH heeft laten...

per 1 januari 2017 De organisatie De SSH is de specialist in studentenhuisvesting van Nederland met ca. 19.000 kamers en woningen in de regio Utrecht, Amersfoort, Maastricht, Tilburg, Rotterdam, Zwolle en Groningen. Sinds 1956 maakt de SSH zich hard voor goede en betaalbare woonruimten voor studenten en...

Heb je vernieuwende ideeën voor activiteiten die de positie en de participatie van jou en je medehuurders versterkt? Of heb je ideeën om de communicatie tussen huurders onderling te verbeteren en de sociale samenhang te versterken? Kijk dan eens naar de nieuwe Subsidieregeling Huurdersparticipatie van...

Minstens een derde van de leden van de raad van commissarissen (RvC) van de SSH wordt benoemd op bindende voordracht van de BoKS. Afgelopen juli heeft Martijn van der Linden, die op voordracht van BoKS lid was van de RvC, een mooie carrièrestap gemaakt, maar...

Waar studenten door een tekort aan studentenkamers al moeilijk aan een kamer (onzelfstandige woning) kunnen komen, worden ze na hun studie opnieuw geconfronteerd met een tekort aan woningen in Utrecht. Voor afgestudeerden die willen doorstromen is er nauwelijks geschikte en betaalbare huisvesting. Hierdoor is de...

In 2012 hebben de woonbesturen op de Uithof (Utrecht Science Park, USP) het initiatief genomen om een onderzoek te doen naar de leefbaarheid en voorzieningen op het USP. Het heeft even mogen duren, maar onlangs is zijn de uitkomsten van het rapport gepresenteerd! Zie hier voor...

Het Tuindorp-West Complex in Utrecht kampt met een toename van het aantal criminaliteitsmeldingen. Het betreft hier onder andere diefstal van kentekenplaten, fietsendiefstal en een gevoel van onveiligheid. Afgelopen maandag is er met meerdere betrokken partijen overleg geweest waarbij de ernst van problematiek aan het licht...