BoKS | BoKS
81
archive,category,category-boks,category-81,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

BoKS

In 2020 heeft BoKS samen met de SSH net als in voorgaande jaren prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten Utrecht en Bunnik. Voor het eerst zijn er ook prestatieafspraken uitonderhandeld met Zeist en Zwolle. In Utrecht hebben de partners ingezet op voortzetting en uitwerking van de...

Op 14 oktober 2020 zijn de statuten ingestemd op de najaars-ALV gepasseerd bij de KVK. Met de wijziging zijn de nieuwe statuten eerlijker, vollediger en beter toepasbaar. Op enkele belangrijke punten zijn de statuten in overeenstemming gebracht met nieuwe wetgeving. De statuten zijn te vinden...

Ook een tof idee? Dien dan vóór 1 januari je voorstel in! Stuur een mail met jouw plan naar initiatief@sshxl.nl. BoKS & de SSH/Jebber vinden het belangrijk dat goede ideeën van huurders worden beloond. Huurders en woonbesturen kunnen een beroep doen op het initiatievenfonds voor...

Dinsdag 13 oktober vond de tweede digitale ALV van BoKs plaats. Door verscherping van de maatregelen vanuit het kabinet  was het helaas niet mogelijk om fysiek bijeen te komen en werd deze wederom online georganiseerd. Bij de opening van de ALV werd er een minuut stilte...

Na de bestuurswissel op de ALV van 13 oktober konden we op bestuursweekend om de nieuwe bestuursleden in te werken. We begonnen met een SSH-kennisquiz waarna we de volgende dag bespraken hoe onze vereniging en de SSH in elkaar steken. We behandelden ook wat onze...

Met het Akkoord Studentenhuisvesting Rotterdam 2020-2025 tussen gemeente Rotterdam, diverse woningcorporaties, belangenbehartigers waaronder BoKS en onderwijsinstellingen, waaronder de EUR, wordt gezamenlijk gewerkt aan het verder uitbouwen van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad voor studenten. Hiermee conformeren partijen zich om misstanden op de kamermarkt, zoals te hoge...

Op 30 juni 2020 vond de ALV van BoKS plaatst. Door corona en de bijkomende veiligheidsmaatregelen werd deze vergadering online georganiseerd. Het bestuur kwam wel bijeen en leidde via verschillende laptops de vergadering. Vele woonbesturen en andere huurders volgden de ALV digitaal via hun eigen...

Op 30 juni 2020 zal de ALV van BoKS plaatsvinden. Door het coronavirus en de bijkomende veiligheidsmaatregelen zal de ALV digitaal worden georganiseerd. Belangrijke punten die op de ALV worden besproken zijn; de statutenwijziging, wisseling bestuurslid belangenbehartiger en het lidmaatschap bij de woonbond. Leden van...

Vanwege de druk op de Utrechtse huizenmarkt en de veranderende verhouding tussen het aantal studerende Nederlandse en internationale studenten is er dit convenant opgesteld. Bovenop de bestaande planvoorraad zullen er uiterlijk in 2030 netto 2000 extra eenheden worden bijgebouwd om de wachttijd van 27 naar...

Op 10 maart 2020 organiseerde BoKS een woonbesturen informatieavond met het thema rechten en plichten van huurders voor haar leden. De uitgenodigde spreekster van de avond was Marloes van het bureau StadeAdvies. Verschillende onderwerpen werden in de stoomcursus van Marloes behandeld zoals de Overlegwet en de...