BoKS | BoKS
3
archive,author,author-boks,author-3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Auteur: BoKS

BoKS geeft een een overwegend positief advies wat betreft de veranderende toewijzingssystematiek voor de huurders die geen woongroep willen of kunnen vormen. Dit betreft meer dan driekwart van de huurders en dit bevestigt dan ook de  inschatting van de SSH dat deze huurders goed bij...

BoKS stelt dat het belangrijk is om aan de wettelijke 70% instemmingsgrens te voldoen voordat er grote veranderingen worden doorgevoerd in de servicekosten. Op dit moment is daar nog niet aan voldaan en adviseerden wij om het niet af te schaffen. De woonbesturen waren als...

Op initiatief van BoKS en Amsterdamse huurdersorganisatie VBU wordt er gewerkt aan de oprichting van een nieuw informeel samenwerkingsverband tussen studentenhuurdersorganisaties. Inmiddels zijn in totaal 10 huurdersorganisaties uit heel Nederland aangesloten bij het Landelijk Overleg Studentenhuurders (LOS). De samenwerking heeft als doel om onderling beter...

De SSH heeft in het najaar van 2020 een nieuwe adviesaanvraag bij BoKS ingediend. De adviesaanvraag betreft de uitruiling van zelfstandige ‘woningnet’-woningen met de corporatie Bo-ex. De transactie had betrekking op 375 woningen van de SSH en ongeveer 500 kamers/woningen van Bo-ex. De te verkrijgen...

In 2020 heeft BoKS samen met de SSH net als in voorgaande jaren prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten Utrecht en Bunnik. Voor het eerst zijn er ook prestatieafspraken uitonderhandeld met Zeist en Zwolle. In Utrecht hebben de partners ingezet op voortzetting en uitwerking van de...

Op 14 oktober 2020 zijn de statuten ingestemd op de najaars-ALV gepasseerd bij de KVK. Met de wijziging zijn de nieuwe statuten eerlijker, vollediger en beter toepasbaar. Op enkele belangrijke punten zijn de statuten in overeenstemming gebracht met nieuwe wetgeving. De statuten zijn te vinden...

Ook een tof idee? Dien dan vóór 1 januari je voorstel in! Stuur een mail met jouw plan naar initiatief@sshxl.nl. BoKS & de SSH/Jebber vinden het belangrijk dat goede ideeën van huurders worden beloond. Huurders en woonbesturen kunnen een beroep doen op het initiatievenfonds voor...

Dinsdag 13 oktober vond de tweede digitale ALV van BoKs plaats. Door verscherping van de maatregelen vanuit het kabinet  was het helaas niet mogelijk om fysiek bijeen te komen en werd deze wederom online georganiseerd. Bij de opening van de ALV werd er een minuut stilte...

Na de bestuurswissel op de ALV van 13 oktober konden we op bestuursweekend om de nieuwe bestuursleden in te werken. We begonnen met een SSH-kennisquiz waarna we de volgende dag bespraken hoe onze vereniging en de SSH in elkaar steken. We behandelden ook wat onze...

Met het Akkoord Studentenhuisvesting Rotterdam 2020-2025 tussen gemeente Rotterdam, diverse woningcorporaties, belangenbehartigers waaronder BoKS en onderwijsinstellingen, waaronder de EUR, wordt gezamenlijk gewerkt aan het verder uitbouwen van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad voor studenten. Hiermee conformeren partijen zich om misstanden op de kamermarkt, zoals te hoge...