BoKS | 23 januari 2022: Ongevraagd advies toewijzingssystematiek
6671
post-template-default,single,single-post,postid-6671,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0,vc_responsive
 

23 januari 2022: Ongevraagd advies toewijzingssystematiek

23 januari 2022: Ongevraagd advies toewijzingssystematiek

Naast dat de SSH ons om advies moet vragen bij beleidswijzigingen, kunnen wij als huurdersorganisatie ook ongevraagd advies uitbrengen. De SSH heeft in zo’n geval de wettelijke plicht om dat advies tot zich te nemen en erop te reageren/iets mee te doen. Dit hebben wij, met hulp van jullie input, recentelijke gedaan over het onderwerp ‘toewijzingssystematiek’

Tijdens gesprekken met onze achterban komt het hospiteersysteem al langere tijd naar voren als aandachtspunt. Zowel in positieve zin (en de enorme toegevoegde waarde die we zien in het zelf kiezen van een huisgenoot), als in de zin dat er dingen beter kunnen. Ook tussen ons, de SSH en de gemeente is de methode van toewijzing onderwerp van discussie, o.a. vanwege vragen over de inclusiviteit van het systeem, de behoefte aan het bieden van huisvesting aan bijzondere doelgroepen en het bieden van een eerlijke kans aan internationale studenten.

Recentelijk is er in opdracht van de SSH onderzoek gedaan naar de inclusiviteit van het hospiteersysteem zoals de SSH dat kent. Op basis van de input van onze huurders en woonbesturen, en het onderzoek vanuit de SSH, hebben wij ons standpunt over het hospiteersysteem uiteengezet. Ook doen wij een aantal suggesties over hoe het systeem te verbeteren. Het advies is opgesteld rondom de thema’s

  • Veilig en prettig hospiteren
  • Keuze uitbreiden, niet beperken
  • Een international als huisgenoot? Heel gewoon!

Klik hier voor het volledige advies en de reactie van de SSH.