BoKS | Vacature commissaris SSH op voordracht van BoKS
3537
post-template-default,single,single-post,postid-3537,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Vacature commissaris SSH op voordracht van BoKS

Vacature commissaris SSH op voordracht van BoKS

per 1 januari 2017

De organisatie

De SSH is de specialist in studentenhuisvesting van Nederland met ca. 19.000 kamers en woningen in de regio Utrecht, Amersfoort, Maastricht, Tilburg, Rotterdam, Zwolle en Groningen. Sinds 1956 maakt de SSH zich hard voor goede en betaalbare woonruimten voor studenten en bijzondere groepen jongeren. Want fijn wonen en je ergens thuis voelen, vormt voor iedere student het belangrijkste fundament van een geweldige en succesvolle studententijd.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en geeft advies aan het bestuur. De Raad bestaat uit vijf personen, één voorzitter en vier leden. Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar een juiste mix van deskundigen. De leden stellen zich kritisch en onafhankelijk op en voelen zich betrokken bij de strategie en ontwikkeling van de SSH.

De volgende basisvereisten gelden – in principe – voor alle commissarissen
De leden van de RvC

 • onderschrijven en bewaken binnen de visie en missie van de corporatie en de invulling daarvan;
 • hebben het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • kunnen maatschappelijke, economische en politieke trends signaleren en de vertaling naar de volkshuisvesting in het bijzonder beoordelen;
 • hebben voldoende statuur door hun maatschappelijke positie (nu of in het recente verleden) om met persoonlijk gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan de bestuurder;
 • handelen integer en hebben het vermogen om onafhankelijk en positief kritisch te opereren, ook ten opzichte van de bestuurder en hebben zicht op en respect voor de onderscheiden rollen van de toezichthouders en de bestuurder;
 • zijn bereid zich na benoeming snel in te werken in de complexe wereld van de volkshuisvesting en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen;
 • voelen zich betrokken bij de maatschappelijke vraagstukken in de huisvesting van studenten en starters;
 • gedragen zich als lid van een team, zijn bereid zich in dat team kwetsbaar op te stellen, durven binnen de raad een afwijkende mening te ventileren en zaken ter discussie te stellen;
 • beschikken en onderhouden een breed relevant netwerk;
 • zijn kritisch met betrekking tot hun eigen functioneren en zullen dit jaarlijks evalueren;
 • hebben voldoende tijd beschikbaar om serieus invulling te kunnen geven aan de functie;
 • zijn bereid deel te nemen aan een commissie en in die commissie de rol van voorzitter te vervullen;
 • kijken bij de samenstelling van de RvC in eerste instantie naar de benodigde kwaliteitseisen en daarnaast naar een evenwichtige opbouw wat betreft geslacht, leeftijd en relevante werkervaring.

Specifieke aanvullende vereisten voor deze voordracht
Wij zijn op zoek naar een commissaris met een gefundeerde visie op de maatschappelijke ontwikkeling voor studenten en een stevig bewustzijn van de betekenis van betaalbaar wonen. Naast de basisvereisten heeft deze commissaris kennis van de rol die huurdersorganisatie hebben binnen de nieuwe Woningwet en heeft hij/zij kennis van de gemeente als stakeholder en wettelijk partner. Maatschappelijke betrokkenheid, omgevingsbewustzijn, goede uitdrukkingsvaardigheden en integriteit zijn een must.

Hij/zij is op de hoogte van de sociale- en maatschappelijk ontwikkelingen bij studenten en starters. Heeft uiteraard kennis van het (hoger) onderwijs en affiniteit met de doelgroep, studenten en starters. Hij/zij kan inspelen op en een relatie leggen met de belangenhouders en andere relevante partijen. Daarnaast is inzicht in en kennis van politieke en bestuurlijke verhoudingen en processen gewenst. Regionale en lokale betrokkenheid is een pré. Het is belangrijk dat de commissaris voldoende tijd beschikbaar maakt om geregeld in contact te treden met BoKS om zo de relatie met de achterban warm te houden.

Profielschets
In dit document staat de profielschets voor RvC-leden: profielschets_rvc.pdf

Ingangsdatum
De functie als lid van de Raad van Commissarissen gaat in per 1 januari 2017. Conform de governancecode wordt een lid van de RvC benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, met mogelijke herbenoeming. Benoeming vindt plaats na ontvangst van positieve zienswijze minister (fit- en propertest).

Procedure
BoKS voert de werving en selectie van de huurdercommissaris uit. Daarbij worden zij ondersteund door de SSH. Informatie over de functie kunt u inwinnen bij Roeland Kreeft (bestuurssecretaris RvC) of voorzitter van BoKS, Paul Meeuwissen. U kunt uw informatieaanvraag per mail sturen naar roelandkreeft@sshxl.nl. Meer informatie over de profielschets vindt u in de bijlage, te vinden op de website www.sshxl.nl/vacatures.

Heeft u interesse?
Interesse in deze vacature en voldoet u aan het profiel, aarzel dan niet en solliciteer! Sollicitaties kunt u tot en met 21 oktober 2016 richten aan de heer P.C. Meeuwissen, via e-mail adres utrecht@sshxl.nl. Graag ontvangen wij een motivatiebrief en een volledig CV, waarin alle (neven)functies worden vermeld, voorzien van volledige start- en einddata.

Planning gesprekken
De eerste gespreksronde is gepland op woensdag 16 november 2016 vanaf 14.00 uur. Een antecedenten- / integriteitsonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.