BoKS | Vacatures
3823
page-template-default,page,page-id-3823,page-child,parent-pageid-3773,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Vacatures

BoKS zoekt momenteel vijf nieuwe bestuursleden, zie hieronder onze vacatures:

 

BoKS is de koepelorganisatie voor alle huurders van woningcorporatie SSH. BoKS is een belangenbehartiger en behandelt complexoverstijgende belangen van de ruim 19.000 SSH-huurders. De leden van BoKS zijn besturen van verschillende complexen van SSH.

Het BoKS bestuur bestaat momenteel uit 6 mensen, plus een commissielid in Rotterdam. Iedereen werkt op vrijwillige basis. Elk bestuurslid is aanspreekpunt/contactpersoon voor vier tot zes woonbesturen. Op dit moment zoeken we een nieuwe voorzitter, penningmeester en twee algemeen bestuursleden met respectievelijk de aandachtsgebieden Belangenbehartiging en Communicatie / PR. Daarnaast zoeken we een commissielid voor BoKS Rotterdam.

 

 

 

Vacature: Voorzitter

De  voorzitter  is  samen  met  de  overige  bestuursleden  eindverantwoordelijk  voor  het  functioneren  van  BoKS.  Hij/zij  heeft  een heldere  kijk  op  maatschappelijke  ontwikkelingen  en  weet  dit  te  vertalen  naar  functies  en  doelen  van  de  huurdersbelangen.  Daarvoor  heeft  hij/zij  ervaring  dan  wel  affiniteit  met  voorzittersrol  en  personeelsmanagement.

Om  op  te  komen  voor  de  belangen  van  huurdersbesturen  en  huurders  in  het  algemeen,  is  hij/zij  het  boegbeeld  van  de organisatie.  Dat  vereist  een  stevige  persoonlijkheid  die  zich  staande  houdt  in  de  ambtelijke,  politieke  en  bestuurlijke  wereld.

De  nieuwe  voorzitter  heeft  bij  voorkeur  enige  bestuurlijke  ervaring  dan  wel  affiniteit  ermee.  Hij/zij  denkt  vanuit  de  positie van  leden,  vindt  het  hebben  en  verder  ontwikkelen  van  een  persoonlijk  netwerk  en  het  daarbij  tonen  van  ondernemerschap prettig  en  zal  BoKS  continu  op  de  kaart  te  zetten  en  houden.  Hij/zij  beschikt  over  persoonlijkheidseigenschappen  als  ‘doortastend,  invoelend,  enthousiasmerend,  stimulerend,  verbindend,  overtuigend  en  resultaatgericht’.

 Wat kan BoKS jou bieden?

 • “Een kijkje in de keuken” wat betreft de bestuurlijke organisatie binnen SSH en huurdersbelangenvereniging
 • Bestuurservaring
 • Een waardevol netwerk

Vacature

 • Sluitingstermijn: 9 september 2018
 • Tijdsbesteding: 6 uur per week
 • Vergoeding: bestuursvergoeding op basis van de vrijwilligersregeling
 • Scholing: mogelijkheid tot volgen van relevante cursussen en trainingen

 Contactgegevens

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur uiterlijk 9 september 2018 je CV en korte motivatie naar BoKS via bestuur@boksxl.nl

 

Vacature: Penningmeester

Onze nieuwe penningmeester functioneert goed als lid van een team, maar is niet bang om een eigen mening te geven als dit nodig is. De boekhouding heeft BoKS in eigen beheer. De penningmeester heeft voldoende tijd om een serieuze invulling te kunnen geven aan zijn taak. Ervaring met boekhouden is een pré. Aansluitend wordt er van je verwacht dat je meedenkt over inhoudelijke dossiers en actuele onderwerpen binnen het werkveld van BoKS.

Taken

 • Zorgdragen voor een nauwkeurige en correcte boekhouding (facturatie, declaraties, financiële overzichten kunnen opstellen)
 • Verantwoordelijkheid dragen voor de begroting en jaarrekening van de vereniging
 • Lokaal en landelijk de belangen behartigen van BoKS
 • Financieel advies geven aan woonbesturen betreffende hun eigen administratie en de jaarlijkse servicekostenafrekening
 • Samen met de secretaris en de voorzitter maak je deel uit van het dagelijks bestuur en zorg je ervoordat aan alle randvoorwaarden van de organisatie wordt voldaan

Jouw competenties

 • Cijfermatig inzicht hebben
 • Integer en zorgvuldig zijn
 • Affiniteit hebben met belangenbehartiging

Wat kan BoKS jou bieden?

 • “Een kijkje in de keuken” wat betreft de bestuurlijke organisatie binnen SSH en huurdersbelangenvereniging
 • Bestuurservaring
 • Een waardevol netwerk

Vacature

 • Sluitingstermijn: 9 september 2018
 • Tijdsbesteding: 6 uur per week (gemiddeld, kan wisselen per week)
 • Vergoeding: bestuursvergoeding op basis van de vrijwilligersregeling
 • Scholing: mogelijkheid tot volgen van relevante cursussen en trainingen

Contactgegevens

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur uiterlijk 9 september 2018 je CV en korte motivatie naar BoKS via bestuur@boksxl.nl.

 

Vacature: Algemeen Bestuurslid / Belangenbehartiging 

Als belangenbehartiger informeert BoKS graag de Utrechtse politiek en andere belanghebbenden over het woonbeleid dat studenten en starters aangaat. In deze functie zal je als lobbyist van BoKS onder andere Raadsinformatieavonden van de gemeente Utrecht of door stakeholders georganiseerde bijeenkomsten bezoeken en de zienswijze van BoKS promoten door in te spreken. Daarnaast zijn er regelmatig gesprekken met raadsleden en achterban van BoKS. Voor deze activiteiten zoeken wij een nieuw gezicht!

Taken

 • Lokaal en regionale belangenbehartiging van BoKS
 • Onderhouden van contact met bewonerscommissies
 • Onderhouden van contact met verschillende belangengroepen, SSH, de gemeente en de verschillende gemeenteraadsfracties

Jouw competenties

 • Een netwerkkoning(in) zijn
 • Een dossierspecialist kunnen worden

Wat kan BoKS jou bieden?

 • “Een kijkje in de keuken” wat betreft de bestuurlijke organisatie binnen SSH en huurdersbelangenvereniging
 • Bestuurservaring
 • Een waardevol netwerk

Vacature

 • Sluitingstermijn: 9 september 2018
 • Tijdsbesteding: 6 uur per week (gemiddeld, dit kan wisselen per week)
 • Vergoeding: bestuursvergoeding op basis van de vrijwilligersregeling
 • Scholing: mogelijkheid tot volgen van relevante cursussen en trainingen

Contactgegevens

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur uiterlijk 9 september 2018 je CV en korte motivatie naar BoKS via bestuur@boksxl.nl

 

Vacature: Algemeen bestuurslid / Communicatie + PR

Omdat de bezigheden van BoKS van belang zijn voor alle huurders is het belangrijk dat zij weten waar BoKS mee bezig is. De Commissaris PR zorgt ervoor dat de communicatiekanalen van BoKS goed worden benut en dat BoKS zichtbaar is voor de huurders.

Ons nieuw algemeen bestuurslid functioneert goed als lid van een team, maar is niet bang om een eigen mening te geven als dit nodig is. Hij/zij heeft voldoende tijd om een serieuze invulling te kunnen geven aan deze functie.

Taken

 • Lokaal en regionale belangenbehartiging van BoKS
 • Onderhouden van contact met bewonerscommissies
 • Beheren van de communicatiekanalen van BoKS (o.a. website, nieuwsbrief en Facebook)
 • De huurders en bewonerscommissies informeren over de bezigheden van BoKS

Jouw competenties

 • Sterk in taal en communicatie
 • Team-player

Wat kan BoKS jou bieden?

 • “Een kijkje in de keuken” wat betreft de bestuurlijke organisatie binnenSSH en huurdersbelangenvereniging
 • Bestuurservaring
 • Een waardevol netwerk

Vacature

 • Sluitingstermijn: 9 september 2018
 • Tijdsbesteding: 6 uur per week
 • Vergoeding: bestuursvergoeding op basis van de vrijwilligersregeling
 • Scholing: mogelijkheid tot volgen van relevante cursussen en trainingen

Contactgegevens

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur uiterlijk 9 september 2018 je CV en korte motivatie naar BoKS via bestuur@boksxl.nl

 

Vacature: BoKS Rotterdam

De leden van BoKS zijn de besturen van verschillende complexen van de SSH. Door het toenemende aantal huurders van de SSH in vinden wij het belangrijk om meer betrokken te zijn bij Rotterdam.  Omdat we graag meer contact willen hebben met huurders in Rotterdam hebben we besloten om BoKS Rotterdam op te richten. BoKS Rotterdam staat nog in de kinderschoenen en we zijn op zoek naar iemand om BoKS Rotterdam verder vorm te geven!

Omdat de bezigheden van BoKS van belang zijn voor alle huurders is het belangrijk dat zij weten waar BoKS mee bezig is! Wanneer er vragen, klachten, problemen of opmerkingen zijn van bewoners kunnen zij die neerleggen bij de bewonerscommissie/het woonbestuur van hun complex. De rol van BoKS Rotterdam is het onderhouden van contact met de verschillende woonbesturen en deze te informeren over de bezigheden van het BoKS-bestuur en het SSH-beleid. Zo functionerende woonbesturen en BoKS Rotterdam gezamenlijk als brug tussen bewoners, de SSH en de overkoepelende huurdersvereniging BoKS.

 Taken:

 • Een direct aanspreekpunt voor de huurders van Rotterdam richting de SSH Rotterdam, de gemeente Rotterdam en andere stakeholders;
 • Vast aanspreekpunt voor bewonerscommissies en resident assistants in Rotterdam;
 • Een overkoepelend beeld krijgen van ontwikkelingen en eventuele problemen bij wooncomplexen van de SSH en deze ter sprake brengen bij de SSH;
 • Contactpersoon van BoKS voor de huurders van Rotterdam;
 • Het maken van prestatieafspraken met de SSH en de gemeente Rotterdam;
 • Lokale belangenbehartiging; waar nodig inspreken tijdens raadsinformatieavonden.

Wat kan BoKS Rotterdam jou bieden?

 •  “Een kijkje in de keuken” wat betreft de bestuurlijke organisatie binnen de SSH en de huurdersbelangenvereniging
 •  Commissie ervaring
 •  Een waardevol netwerk

Vacature:

 • Tijdsbesteding: ongeveer 3 uur per week
 • Vergoeding: bestuursvergoeding op basis van de vrijwilligersregeling
 • Sluitingstermijn: 9 september 2018

 

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur uiterlijk 9 september 2018 je CV en korte motivatie naar BoKS via bestuur@boksxl.nl