BoKS | Opheffing Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting (LHS)
5249
post-template-default,single,single-post,postid-5249,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Opheffing Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting (LHS)

Opheffing Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting (LHS)

Op woensdag 4 oktober was BoKS aanwezig bij een vergadering over de toekomst van LHS. LHS is een landelijk overlegorgaan voor alle huurdersorganisaties en -koepels van studentenhuisvesters. Hierbij waren onder andere BoKS (SSH), BRES (DUWO Leiden), WijWonen (DUWO Delft), Grobos (Lefier Groningen) en SHS (Stadswonen Rotterdam) aangesloten. LHS heeft in het verleden bijeenkomsten georganiseerd over onder andere duurzaamheid, de splitsing van DEAB en niet-DEAB bezit, en het activeren van de achterban. Hierbij werd zowel kennis door deskundigen gedeeld met de leden van LHS, als het uitwisselen van informatie bij de leden onderling.

Vanwege het verminderde draagvlak onder de leden en het uitblijven van vooruitgang en resultaten is er op deze vergadering besloten tot het opheffen van LHS in zijn huidige structuur. Het gebrek aan een sterke visie welke gedragen wordt door de leden en uitgevoerd kan worden door een gedragen bestuur heeft hier ook aan bijgedragen. BoKS betreurt de manier waarop dit gelopen is omdat zij wel waarde hecht aan het vergaren van kennis door overleg met de besturen uit de andere steden. Daarom stuurt BoKS sterk aan op een informele vorm van overleg tussen de bewonersorganisaties om van elkaar te kunnen blijven leren.

BoKS bedankt het bestuur van LHS voor haar inzet met betrekking tot de kennisdeling en -uitbreiding onder haar leden en hoopt op een goede en open samenwerking met de andere huurdersorganisaties!