BoKS | Informatieavond jongerencontracten
5560
post-template-default,single,single-post,postid-5560,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Informatieavond jongerencontracten

Informatieavond jongerencontracten

Op 26 november organiseerde de SSH een informatiebijeenkomst voor de bewoners van eenheden waarbij de toekomstige huurders een ander contract krijgen. Ook hebben de bewoners van complexen of zelfstandige eenheden die de SSH wil ruilen en/of verkopen aan andere woningcorporaties hierover bericht gehad.

De opzet van de SSH is in het kort als volgt: het contract, beter bekend als jongerencontract, is op nieuwe huurders van toepassing. De nieuwe huurder zal maximaal 27 jaar zijn bij het tekenen van het contract en huurt al bij de SSH. De duur van het contract zal voor maximaal 5 jaar bedragen waarna de huurder een sterkere positie op de woningmarkt heeft en doorstroomt naar een volgende woning. Bij onzelfstandige eenheden is een campuscontract van toepassing en dit blijft zo.

Dit is in lijn met wat BoKS heeft geadviseerd aan de SSH nadat de SSH aan ons om feedback had gevraagd op voorgenomen wijzigingen in het beleid van zelfstandige eenheden. Wij hebben deze vraag van de SSH doorgezet naar de woonbesturen en aan de hand van de reacties hebben we een definitief advies opgesteld.

De vragen van de huidige bewoners hadden vooral betrekking op het verloop van complexen in de binnenstad van Utrecht. Ze uitten hun zorgen of het hogere verloop negatieve gevolgen zal hebben voor de sociale cohesie en overlast door verhuizingen. Er waren zowel huurders met negatieve als positieve ervaringen met huurders van onder de 30 en mutaties binnen een complex.

Er was behoefte aan meer duidelijkheid over de complexen/eenheden die op de lijst verkoop/ruil staan. Er zijn echter nog geen definitieve besluiten genomen in gesprekken tussen de SSH en andere woningcorporaties. Wanneer er een akkoord is zullen de huurders het te horen krijgen. Mocht er geen akkoord komen blijven de betreffende zelfstandige eenheden/complexen in handen van de SSH.

Na afloop hebben we enkele huurders gesproken over hun huidige woonsituatie, hun contact met de SSH en de mogelijkheid om woonbesturen op te richten of je hierbij aan te sluiten. We hebben onze contactgegevens meegegeven en aangeboden onze kennis te delen en hen te ondersteunen wanneer er behoefte is aan huurdersvertegenwoordiging middels een woonbestuur. 

De SSH heeft zelf ook een verslag opgesteld van deze avond. Deze kun je op hun website vinden.