BoKS | Convenant studentenhuisvesting
5832
post-template-default,single,single-post,postid-5832,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Convenant studentenhuisvesting

Convenant studentenhuisvesting

Vanwege de druk op de Utrechtse huizenmarkt en de veranderende verhouding tussen het aantal studerende Nederlandse en internationale studenten is er dit convenant opgesteld. Bovenop de bestaande planvoorraad zullen er uiterlijk in 2030 netto 2000 extra eenheden worden bijgebouwd om de wachttijd van 27 naar 15 maanden te verkorten. De partijen zullen regelmatig bijeenkomen om de bouw van eenheden op beoogde bouwlocaties te bespreken. De voortgang van het convenant zal jaarlijks besproken worden en verlenging van het convenant komt in 2025 aan bod.

BoKS heeft bij het opstellen van het convenant gepleit voor een nadruk op onzelfstandige eenheden. Hierbij is het belangrijk dat er niet wordt gebouwd om maximale huurtoeslag te genereren volgens de huidige wetgeving omdat deze immers kan komen te vervallen. Dit om betaalbare huisvesting voor de toekomstige student te waarborgen. Daarnaast is het uitermate belangrijk om regelmatig te evalueren wat er nodig is om de doelen te verwezenlijken zodat het oplossen van het woningtekort geen stip op de horizon blijft. Belangrijke stappen zijn hierin het bespreken van potentiële bouwlocaties zoals die op het USP.

De partijen die hieraan deelnemen BoKS, de SSH, UU, HU, HKU, MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, VIDIUS, de gemeente Utrecht en mogelijke toetreders die willen investeren in nieuw te bouwen eenheden. Het convenant is een opvolger van het Actieplan Studentenhuisvesting Utrecht (ASU, 2013). BoKS is tevreden over deze ontwikkeling, het woningtekort zal immers worden verminderd. De opgestelde voornemens zullen nog wel concreet door de partijen moeten worden vormgegeven.