Nieuwsbrief augustus 2018
 
   
 
 
 

Huurdersvertegenwoording SSH

​Beste huurder van de SSH,

Hierbij de nieuwsbrief van jouw huurdersvertegenwoordiger: BoKS. Middels deze nieuwsbrief laten we graag zien wat er de afgelopen tijd gespeeld heeft.

Voor de nieuwe huurders bij de SSH: BoKS is het overkoepelend bestuur van alle woonbesturen van de SSH. Wij houden ons bezig met complexoverstijgende zaken, zoals de jaarlijkse huurverhoging, prestatieafspraken of conflicten tussen woonbesturen en de SSH. Wij representeren namens de woonbesturen van elk complex al haar huurders, en maken ons sterk voor eerlijke oplossingen bij problemen.

 

 
   
 
 
 

Updates

 
Resultaten huurdersinitiatieven
 
Elk jaar maakt de SSH budget vrij voor huurdersinitiatieven. Hiermee kunnen verschillende projecten gefinancierd worden die door huurders worden voorgesteld en uitgedacht. Zo zijn er al meerdere tuinen aangelegd, of bijvoorbeeld een motorfietsenstalling, bestrating en een elektrische fietspomp. Ook vorig jaar zijn er verschillende initiatieven ingezonden. Daaruit zijn verschillende projecten gekozen door de SSH, waaronder een tafeltennistafel en afvalbakken voor de Cambridgelaan! Ook dit jaar kun je jouw goede idee insturen, houd hiervoor de website van de SSH in de gaten.
Benieuwd naar BoKS? Lees hieronder wat bestuursleden Manuel en Guido vinden.
 
Als commissaris Duurzaamheid ben ik inmiddels een jaar lid van het bestuur van BoKS. Ik heb mij in die tijd ingezet voor een verduurzaming van zowel het bezit van de SSH als de organisatie  van de SSH zelf. Het ontwikkelen van een campagne gericht op het bevorderen van duurzaam gedrag onder huurders was een van de meest belangrijke projecten waaraan ik een bijdrage heb mogen leveren. Ook het organiseren van het Duurzaamheidsfestival samen met VIDIUS en andere studieorganisaties was een project wat ik met veel plezier opgezet heb. Het afgelopen jaar heb ik interessante en waardevolle ervaringen op kunnen doen. Ik kijk uit om komend jaar samen met mijn bestuursgenoten de belangen van alle SSH huurders te vertegenwoordigen.

Inmiddels ben ik alweer bijna een jaar bestuurslid van BoKS, en heb ik me op verschillende manieren ingezet voor de huurdersbelangen. Zo heb ik een plan opgezet om de huurders van Jebber beter te kunnen vertegenwoordigen, en om hen meer te betrekken bij BoKS.
Ook ben ik vanuit BoKS vertegenwoordigd in ISHA, de belangenbehartiger voor internationale studenten. We hebben van ISHA een officiële stichting gemaakt om deze taak nog beter uit te kunnen voeren. Er ligt net als andere jaren ook weer een onderzoeksrapport klaar over de tevredenheid van de huisvesting voor internationals.
Al met al heb ik het erg naar mijn zin, en is er in het komende jaar nog genoeg te doen. Ik kijk er naar uit om me nog ruim een jaar keihard in te zetten voor alle huurders.

 
BoKS zoekt nieuwe bestuursleden!
 
Graag je CV versterken en netwerk vergroten door leuke bestuurservaring op te doen? Het team van BoKS is op zoek naar versterking! Op dit moment zoeken we een nieuwe voorzitter, penningmeester en twee algemeen bestuursleden met respectievelijk de aandachtsgebieden Belangenbehartiging en Communicatie / PR. Daarnaast zoeken we een commissielid voor BoKS Rotterdam. Onderaan deze nieuwsbrief vind je een korte omschrijving van elke vacature. De volledige vacatures vind je op onze website
Algemene Ledenvergadering
 
Afgelopen juni heeft BoKS een extra ALV georganiseerd voor haar leden. Tijdens deze vergadering is er gestemd over verschillende onderwerpen als het handhaven van campuscontracten in de stadspanden en de bestuursperiode van BoKS-leden. Daarnaast was er na het stemmen tijd voor een kennisuitwisseling tussen onze woonbesturen. We hopen dat elk bestuur door het uitwisselen van kennis en ervaringen hun taken zo nog beter kunnen uitvoeren.
Vacature SSH stage
 
SSH zoekt stagiair(e) communicatie!
Wil jij je communicatiekennis in de praktijk brengen, kan je goed zelfstandig en in teamverband werken en wil je in een gevarieerd team nog meer leren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je houdt je onder andere bezig met social media beheer, het schrijven van teksten, het aansturen van de vormgever en het verbeteren van de website. De startdatum is in overleg.

Meer weten? Klik hier voor meer info!
Hieronder een omschrijving van onze vacatures. Omdat wij gevestigd zijn in Utrecht is het handig als je daar woont maar zeker niet verplicht! Geïnteresseerd of vragen n.a.v. een vacature? Mail dan naar bestuur@boksxl.nl 

Met vriendelijke groet en nog een fijne zomer,

Het gehele BoKS-bestuur
 

BoKS is de koepelorganisatie voor alle huurders van woningcorporatie SSH. BoKS is een belangenbehartiger en behandelt complexoverstijgende belangen van de ruim 19.000 SSH-huurders. De leden van BoKS zijn besturen van verschillende complexen van SSH.

Het BoKS bestuur bestaat momenteel uit 6 mensen, plus een commissielid in Rotterdam. Iedereen werkt op vrijwillige basis. Elk bestuurslid is aanspreekpunt/contactpersoon voor vier tot zes woonbesturen. Op dit moment zoeken we een nieuwe voorzitter, penningmeester en twee algemeen bestuursleden met respectievelijk de aandachtsgebieden Belangenbehartiging en Communicatie / PR. Daarnaast zoeken we een commissielid voor BoKS Rotterdam.

Wat kan BoKS jou bieden?

 • “Een kijkje in de keuken” wat betreft de bestuurlijke organisatie binnen SSH en huurdersbelangenvereniging
 • Bestuurservaring
 • Een waardevol netwerk
Vacature: Voorzitter

De  voorzitter  is  samen  met  de  overige  bestuursleden  eindverantwoordelijk  voor  het  functioneren  van  BoKS.  Hij/zij  heeft  een heldere  kijk  op  maatschappelijke  ontwikkelingen  en  weet  dit  te  vertalen  naar  functies  en  doelen  van  de  huurdersbelangen.  Daarvoor  heeft  hij/zij  ervaring  dan  wel  affiniteit  met  voorzittersrol  en  personeelsmanagement.
 
Om  op  te  komen  voor  de  belangen  van  huurdersbesturen  en  huurders  in  het  algemeen,  is  hij/zij  het  boegbeeld  van  de organisatie.  Dat  vereist  een  stevige  persoonlijkheid  die  zich  staande  houdt  in  de  ambtelijke,  politieke  en  bestuurlijke  wereld. 
 
 Vacature
 • Sluitingstermijn: 9 september 2018
 • Tijdsbesteding: 6 uur per week
 • Vergoeding: bestuursvergoeding op basis van de vrijwilligersregeling
 • Scholing: mogelijkheid tot volgen van relevante cursussen en trainingen
 Contactgegevens
Geïnteresseerd in deze functie? Stuur uiterlijk 9 september 2018 je CV en korte motivatie naar BoKS via bestuur@boksxl.nl
 
 
Vacature: Penningmeester
 
 Onze nieuwe penningmeester functioneert goed als lid van een team, maar is niet bang om een eigen mening te geven als dit nodig is. De boekhouding heeft BoKS in eigen beheer. De penningmeester heeft voldoende tijd om een serieuze invulling te kunnen geven aan zijn taak. Ervaring met boekhouden is een pré. Aansluitend wordt er van je verwacht dat je meedenkt over inhoudelijke dossiers en actuele onderwerpen binnen het werkveld van BoKS.
 
Taken
 • Zorgdragen voor een nauwkeurige en correcte boekhouding (facturatie, declaraties, financiële overzichten kunnen opstellen)
 • Verantwoordelijkheid dragen voor de begroting en jaarrekening van de vereniging
 • Lokaal en landelijk de belangen behartigen van BoKS
 • Financieel advies geven aan woonbesturen betreffende hun eigen administratie en de jaarlijkse servicekostenafrekening
 • Samen met de secretaris en de voorzitter maak je deel uit van het dagelijks bestuur en zorg je ervoordat aan alle randvoorwaarden van de organisatie wordt voldaan
 Vacature
 • Sluitingstermijn: 9 september 2018
 • Tijdsbesteding: 6 uur per week (gemiddeld, kan wisselen per week)
 • Vergoeding: bestuursvergoeding op basis van de vrijwilligersregeling
 • Scholing: mogelijkheid tot volgen van relevante cursussen en trainingen
 
Contactgegevens
Geïnteresseerd in deze functie? Stuur uiterlijk 9 september 2018 je CV en korte motivatie naar BoKS via bestuur@boksxl.nl
 

Vacature: Algemeen Bestuurslid / Belangenbehartiging 

Als belangenbehartiger informeert BoKS graag de Utrechtse politiek en andere belanghebbenden over het woonbeleid dat studenten en starters aangaat. In deze functie zal je als lobbyist van BoKS onder andere Raadsinformatieavonden van de gemeente Utrecht of door stakeholders georganiseerde bijeenkomsten bezoeken en de zienswijze van BoKS promoten door in te spreken. Daarnaast zijn er regelmatig gesprekken met raadsleden en achterban van BoKS. Voor deze activiteiten zoeken wij een nieuw gezicht!

Taken

 • Lokaal en regionale belangenbehartiging van BoKS
 • Onderhouden van contact met bewonerscommissies
 • Onderhouden van contact met verschillende belangengroepen, SSH, de gemeente en de verschillende gemeenteraadsfracties

 

Vacature

 • Sluitingstermijn: 9 september 2018
 • Tijdsbesteding: 6 uur per week (gemiddeld, dit kan wisselen per week)
 • Vergoeding: bestuursvergoeding op basis van de vrijwilligersregeling
 • Scholing: mogelijkheid tot volgen van relevante cursussen en trainingen

Contactgegevens

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur uiterlijk 9 september 2018 je CV en korte motivatie naar BoKS via bestuur@boksxl.nl

 
Vacature: Algemeen bestuurslid / Communicatie + PR
 
Omdat de bezigheden van BoKS van belang zijn voor alle huurders is het belangrijk dat zij weten waar BoKS mee bezig is. De Commissaris PR zorgt ervoor dat de communicatiekanalen van BoKS goed worden benut en dat BoKS zichtbaar is voor de huurders.
Ons nieuw algemeen bestuurslid functioneert goed als lid van een team, maar is niet bang om een eigen mening te geven als dit nodig is. Hij/zij heeft voldoende tijd om een serieuze invulling te kunnen geven aan deze functie.
 
Taken
 • Lokaal en regionale belangenbehartiging van BoKS
 • Onderhouden van contact met bewonerscommissies
 • Beheren van de communicatiekanalen van BoKS (o.a. website, nieuwsbrief en Facebook)
 • De huurders en bewonerscommissies informeren over de bezigheden van BoKS
 
 Vacature
 
 • Sluitingstermijn: 9 september 2018
 • Tijdsbesteding: 6 uur per week
 • Vergoeding: bestuursvergoeding op basis van de vrijwilligersregeling
 • Scholing: mogelijkheid tot volgen van relevante cursussen en trainingen
 
Contactgegevens
Geïnteresseerd in deze functie? Stuur uiterlijk 9 september 2018 je CV en korte motivatie naar BoKS via bestuur@boksxl.nl
 
 
Vacature: BoKS Rotterdam

Omdat de bezigheden van BoKS van belang zijn voor alle huurders is het belangrijk dat zij weten waar BoKS mee bezig is! Wanneer er vragen, klachten, problemen of opmerkingen zijn van bewoners kunnen zij die neerleggen bij de bewonerscommissie/het woonbestuur van hun complex. De rol van BoKS Rotterdam is het onderhouden van contact met de verschillende woonbesturen en deze te informeren over de bezigheden van het BoKS-bestuur en het SSH-beleid. Zo functionerende woonbesturen en BoKS Rotterdam gezamenlijk als brug tussen bewoners, de SSH en de overkoepelende huurdersvereniging BoKS.

 Taken:
 • Een direct aanspreekpunt voor de huurders van Rotterdam richting de SSH Rotterdam, de gemeente Rotterdam en andere stakeholders;
 • Vast aanspreekpunt voor bewonerscommissies en resident assistants in Rotterdam;
 • Een overkoepelend beeld krijgen van ontwikkelingen en eventuele problemen bij wooncomplexen van de SSH en deze ter sprake brengen bij de SSH;
 • Contactpersoon van BoKS voor de huurders van Rotterdam;
 • Het maken van prestatieafspraken met de SSH en de gemeente Rotterdam;
 • Lokale belangenbehartiging; waar nodig inspreken tijdens raadsinformatieavonden.
 
Vacature
 • Sluitingstermijn: 9 september 2018
 • Tijdsbesteding: 6 uur per week (gemiddeld, kan wisselen per week)
 • Vergoeding: bestuursvergoeding op basis van de vrijwilligersregeling
 • Scholing: mogelijkheid tot volgen van relevante cursussen en trainingen
 
 
Geïnteresseerd in deze functie? Stuur uiterlijk 9 september 2018 je CV en korte motivatie naar BoKS via bestuur@boksxl.nl
Copyright © 2018 Bewonersoverleg Koepel SSH, All rights reserved.

Voor meer informatie mail kijk op onze website www.boksxl.nl of mail naar: bestuur@boksxl.nl