Nieuwsbrief december 2017
 
   
 
 
 

Huurdersvertegenwoording SSH

​Beste huurder van de SSH,

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar! Middels deze nieuwsbrief laten we graag zien wat er de afgelopen tijd gespeeld heeft.

Voor de nieuwe huurders bij de SSH: BoKS is het overkoepelend bestuur van alle woonbesturen van de SSH. Wij houden ons bezig met complexoverstijgende zaken, zoals de jaarlijkse huurverhoging, prestatieafspraken of conflicten tussen woonbesturen en de SSH. Wij representeren namens de woonbesturen van elk complex al haar huurders, en maken ons sterk voor eerlijke oplossingen bij problemen.

Je zult vier keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangen, maar je kan in de tussentijd natuurlijk ook onze website bekijken: www.boksxl.nl

 
   
 
 
 

Updates

 
Bekijk nu onze video voor een snelle update!

Voor de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2017 hebben wij een video gemaakt waarin we snel een overzicht geven van onze activiteiten, en alvast vooruit kijken. 
Opheffing Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting (LHS)

LHS is een landelijk overlegorgaan voor alle huurdersorganisaties en -koepels van studentenhuisvesters. LHS heeft in het verleden bijeenkomsten georganiseerd over onder andere duurzaamheid, de splitsing van DEAB en niet-DEAB bezit, en het activeren van de achterban. Hierbij werd zowel kennis door deskundigen gedeeld met de leden van LHS, als het uitwisselen van informatie bij de leden onderling.

Vanwege het verminderde draagvlak onder de leden en het uitblijven van vooruitgang en resultaten is er op deze vergadering besloten tot het opheffen van LHS in zijn huidige structuur. Het gebrek aan een sterke visie welke gedragen wordt door de leden en uitgevoerd kan worden door een gedragen bestuur heeft hier ook aan bijgedragen.

BoKS bedankt het bestuur van LHS voor haar inzet met betrekking tot de kennisdeling en -uitbreiding onder haar leden en hoopt op een goede en open samenwerking met de andere huurdersorganisaties!
BoKS Bestuursweekend

Het team is eind november op bestuursweekend geweest. In een prachtige bungalow op de Veluwe hebben we een weekend lang de nieuwe leden ingewerkt en veel vergaderd, zoals hierboven te zien. 
Dien nu je huurdersinitiatief in bij de SSH!

De SSH vindt het belangrijk dat goede ideeën van huurders worden beloond. Daarom is in samenwerking met BoKS een initiatievenfonds in het leven geroepen. Huurders en woonbesturen kunnen een beroep doen op het initiatievenfonds voor initiatieven in en om hun complex. Jaarlijks stelt de SSH hiervoor €30.000 beschikbaar. Per initiatief draagt de SSH tot wel € 5.000 bij!

Als huurder kun je het hele jaar door aanvragen indienen. Je mag zelf kiezen hoe je je aanvraag indient. Dit kan met een tekst, maar bijvoorbeeld ook een filmpje of een fotoverslag. Zo komt er bij de Cambrigelaan een motorstalling en bij de Kloksteeg een collectieve wasruimte.

Ook een tof idee? Dien dan vóór 1 januari je voorstel in! Stuur een mail met jouw plan naar initiatief@sshxl.nl

Check https://www.sshxl.nl/over-ssh/nieuws/huurdersinitiatieven voor meer info.
Algemene Ledenvergadering en bestuurswissel

Onze tweejaarlijkse Algemene Ledenvergadering was 25 oktober. Naast de gebruikelijke zaken heeft deze avond ook een bestuurswissel plaatsgevonden. Wij hebben afscheid genomen van Steven, Steye en Krijn. Heren, bedankt voor jullie inzet! Zij worden vervangen door Rikkert, Manuel en Guido, die zich aan het einde van deze nieuwsbrief elk even kort voorstellen.
Solicitatie nieuw RvC-lid

De SSH heeft een Raad van Commissarissen, een onafhankelijk orgaan van adviseurs. Zij houden in de gaten of alle zaken bij de SSH volgens de regels verlopen, en kunnen ingrijpen wanneer dit nodig is. RvC-lid Anne-Jo Visser is dankzij een nieuwe baan helaas gedwongen te stoppen bij de SSH. BoKS is gestart met de solicitatieprocedure voor een nieuw RvC-lid, die we hopelijk binnenkort kunnen aankondigen. 

Hier onder zullen onze drie nieuwe bestuursleden zich even kort voorstellen. Zij zijn met de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober geïnstalleerd als bestuursleden en zullen deze functie 2 jaar vervullen.

Als laatste vraag ik je aandacht voor de poster #kamerafgesloten. Rond de feestdagen is het risico op inbraak nog hoger dan normaal, dus vergeet nooit je ramen en kamerdeur op slot te doen, ook als je maar even weg bent!

#kamerafgesloten = inbraak uitgesloten!
 
 

Ik ben Manuel, ik ben 21 jaar oud en zal voor de komende twee jaar de functie Commissaris Duurzaamheid bekleden.

Oorspronkelijk ben ik geboren en getogen in Duitsland. Zo’n 2,5 jaar geleden ben ik naar Utrecht gekomen om te beginnen aan mijn studie Milieumaatschappijwetenschappen. Zonder Nederlandse taalkennis bleek dit in het begin een vrij grote uitdaging te zijn, maar uiteindelijk is het mij toch gelukt om de nodige vaardigheden op te doen. Ik zit inmiddels in mijn derde jaar een hoop mijn studie dit jaar af te ronden. 

In mijn vrije tijd hou ik mij vooral bezig met sporten, met name voetballen of naar de sportschool gaan. Verder verzamel ik platen en breng vooral in het weekend mijn tijd door met muziek luisteren en platen draaien.

Ik heb altijd een grote passie voor duurzaamheid gehad en door mijn studie heb ik steeds meer verstand van dit onderwerp af. Deze kennis wil ik in de komende twee jaar als bestuurslid bij BoKS ook in de praktijk toe gaan passen. Ik denk dat er nog veel te behalen valt op gebieden zoals energieverbruik en waterbesparing. Daarom hoop ik, in samenwerking met de SSH en met alle woonbesturen en bewoners, een positief bijdrage aan de verduurzaming van de SSH te kunnen leveren. Graag zie ik jullie input tegemoet en misschien tot snel!

Goedendag,

Ik ben Rikkert en op woensdag 25 oktober jl. ben ik geïnstalleerd als de nieuwe penningmeester van BoKS. Ik heb voor een functie binnen BoKS gekozen omdat het me bijzonder leerzaam lijkt om me te mogen inzetten voor het publieke belang en in het specifiek voor ons als huurders van de SSH.

In het verleden ben ik penningmeester geweest van mijn basketbal vereniging. Vandaar dat de functie als penningmeester mij op het lijf geschreven is. Naast mijn werk als planner binnen een verzekeraar en mijn functie binnen BoKS ben ik veel bezig met sporten. Ik loop veel hard en ga af en toe naar de sportschool. 
Mocht je nog vragen hebben dan ben ik altijd bereid om te helpen!

Hallo daar,

Ik ben Guido de Groot, 30 jaar, en ik ga me de komende twee jaar inzetten als Commissaris Belangenbehartiging van BoKS. Ik heb net een bachelor Taal- en Cultuurstudies afgerond, en nu werk ik tijdelijk bij de ICT-helpdesk van de Universiteit Utrecht.

Ik ben geboren en getogen in Utrecht, en ik heb dan ook een hechte band met de stad. Hoewel ik in de medezeggenschap op de UU ervaring opdeed met onderwijsbeleid, is het thema huisvesting relatief nieuw voor me. Ik ben dan ook keihard bezig om me helemaal te verdiepen in alles wat hiermee te maken heeft.

Ik ben huurder van Jebber, en ik zou graag zien dat er in alle Jebber-complexen goede huurvertegenwoordiging wordt gerealiseerd in de vorm van woonbesturen. Daarnaast ga ik mij hard maken voor meer en betere huisvesting van internationale studenten. Verder zal ik als belangenbehartiger op zoveel mogelijk plekken aanwezig zijn om BoKS en alle huurders te vertegenwoordigen. Ik heb er ontzettend veel zin in!

Dat was de nieuwsbrief voor dit najaar, we hopen dat jullie weer helemaal up-to-date zijn. Vergeet in de tussentijd niet een kijkje te nemen op onze website. De volgende nieuwsbrief verschijnt in het nieuwe jaar, dus tot dan!

Met vriendelijke groet,

Jasper van der Sman, namens het gehele BoKS-bestuur
Copyright © 2017 Bewonersoverleg Koepel SSH, All rights reserved.

Voor meer informatie mail kijk op onze website www.boksxl.nl of mail naar: bestuur@boksxl.nl