Nieuwsbrief augustus 2017
 
   
 
 
 

Huurdersvertegenwoording SSH

​Beste huurder van de SSH,

Hierbij de derde nieuwsbrief van dit jaar! Middels deze nieuwsbrief laten we graag zien wat er de afgelopen tijd gespeeld heeft.

Voor de nieuwe huurders bij de SSH: BoKS is het overkoepelend bestuur van alle woonbesturen van de SSH. Wij houden ons bezig met complexoverstijgende zaken, zoals de jaarlijkse huurverhoging, prestatieafspraken of conflicten tussen woonbesturen en de SSH. Wij representeren namens de woonbesturen van elk complex al haar huurders, en maken ons sterk voor eerlijke oplossingen bij problemen.

Je zult vier keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangen, maar je kan in de tussentijd natuurlijk ook onze website bekijken: www.boksxl.nl

 
   
 
 
 

Updates

 
BoKS zoekt nieuwe bestuursleden!

Heb je affiniteit met belangenbehartiging, wil je graag meedenken over het beleid van de SSH en tegelijkertijd waardevolle bestuurservaring opdoen? Ben je 4-6 uur per week beschikbaar voor een langere periode? Kijk dan op onze website, klik hier voor onze vacatures. 

Ons team zoekt namelijk een nieuwe secretaris, penningmeester, commissaris duurzaamheid en een algemeen bestuurslid.  BoKS vertegenwoordigt de ruim 19.000 huurders van de SSH in Utrecht, Amersfoort, Bunnik, Zeist, Zwolle, Groningen, Maastricht, Tilburg en Rotterdam. 

Bekijk onze website voor meer informatie over onze werkzaamheden. Reageren kan tot 4 september, graag met je CV en/of een korte motivatie.
Campusvisie voor het Utrecht Science Park overhandigd aan College van Bestuur UU

Onlangs is de campusvisie voor het Utrecht Science Park aan Prof. Dr. Anton Slijper overhandigd. Hierin is door de USP Student Council de visie voor de toekomst van het USP uitgezet, met inbreng en steun van alle betrokken partijen. Dit zijn vertegenwoordigers van de Universiteitsraad, Hogeschoolraad, Sportraad, Erasmus Student Network, Vidius, BoKS en de woonbesturen op de Uithof.
Met een flinke groei van het park in het vooruitzicht benoemt de USP Student Council vijf aandachtspunten voor de komende jaren:
  • Ontmoeting en voorziening
  • Internationalisering
  • Vitale campus
  • Veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid
  • Centrum van innovatie
Benieuwd naar het hele document?
 Download hem op https://www.utrechtsciencepark.nl/uploads/media/596767e370e9f/manifestvisie-uspstudentcouncil2017definitief.pdf
 
Resultaten aanpak illegale Airbnb-verhuur SSH

Enkele weken geleden constateerde de SSH dat in verschillende complexen woningen te huur worden aangeboden via Airbnb. Deze woonfraude is voor de SSH niet acceptabel en wordt stevig aangepakt.
Huurders die hun woning illegaal hebben onderverhuurd kregen tot 8 augustus de kans om zich vrijwillig te melden. 23 huurders maakten gebruik van deze mogelijkheid. Met zes huurders is de huurovereenkomst direct ontbonden. Tegen 15 huurders die zich niet hebben gemeld neemt de SSH de komende weken maatregelen.
Wat doet de SSH met de geïnde boetes?
De boetes die zijn geïnd bij de handhavingsacties zet de SSH in voor activiteiten om uitbuiting van huurders tegen te gaan. Samen met huurderskoepel BoKS en studentenvakbond Vidius wordt een passende bestemming gezocht.

Waarom pakt de SSH woonfraude stevig aan?
De kamers en woningen van de SSH zijn gesubsidieerde woningen. De huur wordt kunstmatig laag gehouden zodat de woningen bereikbaar zijn voor studenten en starters.
De SSH hoopt met deze aanpak tegen woonfraude een duidelijk signaal te hebben afgegeven dat illegale onderhuur niet wordt getolereerd. Lees meer over de regels voor onderhuur.
Steven Menke aan de slag als nieuwe huurdercommissaris bij de SSH

Onlangs is Steven Menke als nieuwe huurdercommissaris bij de SSH begonnen. Middels dit stuk zouden wij Steven graag kort introduceren. Een huurdercommissaris is lid van de Raad van Commissarissen (RvC), een orgaan dat bij beslissingen van de SSH de belangen van de huurders behartigt. Net als BoKS let de RvC er dus op dat de behoeften en rechten van huurders niet vergeten worden.
Naast zijn studie economie is Steven actief bij Student&Starter, eerst als lijsttrekker en daarna als gemeenteraadslid. Daarnaast werkte hij voor de Universiteit van Humanistiek en Universiteit Utrecht. Ook was Steven kort adviseur Ruimte&Economie voor gemeente Delft. Sinds juni vervult hij dus de functie van toezichthouder in de RvC.
Dat was de nieuwsbrief voor augustus, we hopen dat jullie weer helemaal up-to-date zijn. Vergeet in de tussentijd niet een kijkje te nemen op onze website. De volgende nieuwsbrief verschijnt in november, dus tot dan!

Met vriendelijke groet,

Jasper van der Sman, namens het gehele BoKS-bestuur
 
Copyright © 2017 Bewonersoverleg Koepel SSH, All rights reserved.

Voor meer informatie mail kijk op onze website www.boksxl.nl of mail naar: bestuur@boksxl.nl


This email was sent to jasper@boksxl.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
BoKS · Postbus 13124 · Utrecht, Utrecht 3507LC · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp