Nieuwsbrief mei 2017
 
   
 
 
 

Huurdersvertegenwoording SSH

​Beste huurder van de SSH,

Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit jaar! Middels deze nieuwsbrief laten we graag zien wat er de afgelopen tijd gespeeld heeft.

Voor de nieuwe huurders bij de SSH: BoKS is het overkoepelend bestuur van alle woonbesturen van de SSH. Wij houden ons bezig met complexoverstijgende zaken, zoals de jaarlijkse huurverhoging, prestatieafspraken of conflicten tussen woonbesturen en de SSH. Wij representeren namens de woonbesturen van elk complex al haar huurders, en maken ons sterk voor eerlijke oplossingen bij problemen.

Je zult vier keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangen, maar je kan in de tussentijd natuurlijk ook onze nieuwe website bekijken: www.boksxl.nl

 
   
 
 
 

Updates

 
Onze website

We willen het nog één keer zeggen: BoKS heeft een nieuwe website! Dit mag ook wel aangezien onze vorige site erg verouderd was. Neem vooral een kijkje op de verschillende pagina’s. Vragen of opmerkingen over de nieuwe website? Laat het ons vooral weten via jasper@boksxl.nl!
Algemene Ledenvergadering

12 april heeft BoKS weer haar halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehad, geopend door onze wethouder Paulus Jansen. Ook deze keer is er veel besproken, onder andere over de prestatieafspraken en de samenwerkingsovereenkomst van BoKS en de woonbesturen. Daarnaast hebben wij na twee jaar trouwe dienst afscheid genomen van onze voorzitter Paul Meeuwissen. Wij zijn Paul erg dankbaar voor zijn inzet! Max Bos heeft zijn plek overgenomen, en is inmiddels al helemaal ingewerkt. Onze volgende Algemene Ledenvergadering is op 25 oktober.
Help ik huur #2: Duurzaamheid

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over het nieuwe energiecontract dat de SSH heeft afgesloten (100% stroom uit windenergie), en het visiedocument Duurzaamheid. Naar aanleiding van de positieve reacties wordt er donderdag 8 juni een informatieavond georganiseerd, in samenwerking met VIDIUS. Hierbij zal het thema duurzaamheid centraal staan en zal er gesproken worden door De Jonge Milieuadvies over energiebesparing binnenshuis. Ook zullen we het een en ander toelichten over zonnepanelen en zal er nog een woningcorporatie aanwezig zijn. Onder de deelnemers zal ook een Energiebox vergeven worden! Blijf op de hoogte via Facebook en schrijf je in via deze link. Dit is niet verplicht, enkel om een indicatie te hebben van het aantal deelnemers. Tot dan!
Nieuw SSH-pand: De Plantage

Onlangs zijn de eerste werkzaamheden gestart aan een nieuw pand van de SSH, genaamd de Kwekerij. Dit komt te staan op het terrein van het oude KPN-gebouw. In 2019 wordt het pand opgeleverd, met zo’n 750 studio’s en kamers voor studenten en starters.
Zie https://www.sshxl.nl/steden/utrecht/studio-studentencomplex/de-kwekerij voor meer info!
Communicatie bij calamiteiten

Omdat is gebleken dat de communicatie vanuit de SSH bij calamiteiten (bijvoorbeeld gebouwtechnische storingen) niet altijd voldoende is, is er een bijeenkomst geweest tussen de SSH, BoKS en een aantal woonbesturen om hierover te praten. Hier is onder andere besproken hoe de SSH volgens de woonbesturen bij een volgende keer de huurders sneller en helder kan informeren over wat er aan de hand is. Verschillende verbetermaatregelen zijn inmiddels in gang gezet. We hopen natuurlijk dat bij een eventuele storing de communicatie goed zal verlopen.
Vragen of opmerkingen? Laat het vooral aan je woonbestuur of de SSH weten!
Huurders030 van start

In januari is Huurders030 opgericht, de samenwerking tussen 5 grote Utrechtse huurdersorganisaties, waaronder BoKS. Zij zetten zich zo gezamenlijk in voor de belangen van alle huurders in Utrecht. Door het samen optreden en het uitwisselen van kennis en ervaring hoopt H030 de woonsituatie voor veel Utrechters te verbeteren. Zondag 21 mei was het startevenement van Huurders030, waar alle betrokkenen kennis konden maken.
Nieuwsgierig? Kijk dan op huurders030.nl!
Prestatieafspraken en Samenwerkingsovereenkomst

BoKS is op het moment bezig met het werken aan een update van de prestatieafspraken. Dit zijn afspraken die gemaakt zijn tussen BoKS, de gemeente en de SSH op het gebied van volkshuisvesting. BoKS is de officiele gesprekspartner van de SSH namens de huurders. Omdat de stad, de SSH en de wensen van huurders constant in beweging zijn worden de prestatieafspraken elk jaar opnieuw bekeken en waar nodig aangepast.
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst(SOK) aangenomen. Dit document schrijft voor hoe BoKS, de SSH en de woonbesturen met elkaar samenwerken. Ook staat hierin omschreven hoe de financiering van de woonbesturen en BoKS geregeld is. Per 1 juli zal de bewonersbijdrage voor het woonbestuur (die maandelijks via jouw huur geïnd wordt vanuit de servicekosten) komen te vervallen. Hiervoor in de plaats krijgen woonbesturen meer geld van de SSH zodat ze hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren en activiteiten op jouw complex kunnen organiseren. Daarnaast kunnen woonbesturen een beroep doen op het zogeheten Initiatievenfonds, voor een aanvullende financiele bijdrage voor een bepaalde activiteit.
Benieuwd naar alle rechten en plichten van een woonbestuur? Bekijk dan de gehele SOK op onze website
Dat was de nieuwsbrief voor mei, we hopen dat jullie weer helemaal up-to-date zijn. Vergeet in de tussentijd niet een kijkje te nemen op onze nieuwe website. De volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus, dus tot dan!

Met vriendelijke groet,

Jasper van der Sman, namens het gehele BoKS-bestuur
 
Copyright © 2017 Bewonersoverleg Koepel SSH, All rights reserved.

Voor meer informatie mail kijk op onze website www.boksxl.nl of mail naar: bestuur@boksxl.nl