Copy
 
 
 
Nieuwsbrief BoKS

 
Jaargang 16, nummer 1, maart 2019
 
   
 
 
 

Huurdersvertegenwoordiging SSH

Beste SSH-huurder,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit jaar! Middels deze nieuwsbrief laten we graag zien wat de ontwikkelingen zijn binnen BoKS: de landelijke huurdersvertegenwoordiging van de SSH.

Voor de nieuwe huurders bij de SSH: BoKS is het overkoepelend bestuur van alle woonbesturen van de SSH. Wij houden ons bezig met complexoverstijgende zaken, zoals de jaarlijkse huurverhoging, prestatieafspraken of conflicten tussen woonbesturen en de SSH. Wij representeren namens de woonbesturen van elk complex al haar huurders, en maken ons sterk voor eerlijke oplossingen bij problemen. 


Vier keer per jaar wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar alle SSH-huurders, indien je niet kan wachten in de tussentijd, like dan onze Facebookpagina of bezoek onze website: www.boksxl.nl 

Voorwoord

Hidde Feenstra voorzitter BoKS 
Beste huurders van de SSH,

Afgelopen november heb ik de eer gekregen om het stokje van voorzitter van BoKS over te nemen. Jullie belangen vertegenwoordigen naar de corporatie en de gemeente is een dankbare verantwoordelijkheid en ik zal mijn best doen om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren!
 
   
 
 
 

Updates

 

Bestuurswissel BoKS 2018-2019
Tijdens de algemene ledenvergadering op 8 november 2018 zijn de nieuwe bestuursleden van BoKS benoemd. Via deze weg willen wij de voormalig BoKS bestuursleden: Max Bos, Lauren Bruijning, Rikkert Wijrdeman, Jasper van der Sman en Shaiel de Lanoy bedanken voor hun inzet de afgelopen twee jaar.

Voorheen bestond het BoKS-bestuur uit zes bestuursleden met een commissielid die zich expliciet bezig hield met BoKS Rotterdam. Dit jaar zal de commissielid Rotterdam officieel functioneren als volwaardig bestuurslid van het BoKS-bestuur. Hierdoor is BoKS nog beter in staat om zich actief in te zetten voor de SSH huurders in Rotterdam. De huidige samenstelling van het BoKS-bestuur is als volgt: Hidde Feenstra (voorzitter), Guido de Groot (secretaris), Sophie Luijendijk (penningmeester), Manuel Klesse (vice-voorzitter & commissaris duurzaamheid), Willemijn Limborgh (commissaris belangenbehartiging), Richard Haag (commissaris BoKS Rotterdam) en Hilco van Gelsdorp (commissaris PR & communicatie). Het BoKS-bestuur doet er alles aan om er voor te zorgen dat de belangen van de huurders zo goed mogelijk behartigd worden.

Prestatieafspraken Utrecht
Afgelopen maand zijn de bilaterale prestatieafspraken tussen de gemeente Utrecht, de SSH en BoKS ondertekend. De belangrijkste uitgangspunten in deze prestatieafspraken zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Deze afspraken zijn vastgesteld voor een periode van 5 jaar, waarbij de prestaties in het eerste jaar zo concreet mogelijk zijn omschreven en in de periode van 4 jaar daarna meer het karakter hebben van een doorkijk op lange termijn.
Subsidie huurdersparticipatie gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht verleent subsidie voor initiatieven en activiteiten in het belang van huurders. Met de Subsidieregeling Huurdersparticipatie wil de gemeente Utrecht initiatieven en activiteiten in het belang van huurders stimuleren. Heb jij vernieuwende ideeën voor activiteiten in het belang van huurders en wil je die in de tweede helft van 2019 uitvoeren? Doe dan vóór 1 april 2019 een aanvraag via deze link.

Nieuwe woontoren SSH Zwolle
In Zwolle is momenteel de bouw gestart van een vierde woontoren aan het Talentenplein in samenwerking tussen de SSH en DeltaWonen. De nieuwe toren wordt verhuurd en beheerd, net als in de andere drie torens, door de SSH. De woontoren bevat 103 zelfstandige appartementen en 7 zelfstandig tweekamerappartementen. Deze vierde woontoren wordt in het voorjaar van 2020 opgeleverd.


Campagne: SSH Duurzaam
Onlangs heeft de SSH haar campagne omtrent duurzaamheid gelanceerd. De komende jaren worden de SSH panden verduurzaamt. De SSH streeft er naar om een CO2 neutrale organisatie te zijn in 2050. Wij als huurders kunnen hieraan bijdragen. Als bewoners hebben we invloed op de CO2-uitstoot van onze panden. Daarom is het belangrijk dat we ons realiseren hoe we op een bewuste manier met energie om kunnen gaan. Ben jij benieuwd hoe JIJ als huurder het verschil kan maken? Check dan deze tips!

Nieuwe directeur-bestuurder SSH
Per 1 maart 2019 begint Rob Donninger als nieuwe directeur-bestuurder van de SSH. Hiermee neemt hij het stokje over van Ton Jochems. Rob Donninger wil zich graag inzetten voor betaalbare huisvesting voor studenten en jongeren. Daarnaast zijn de thema’s duurzaamheid en digitalisering belangrijk. 

Namens alle (voormalige) bestuursleden van BoKS bedanken wij Ton Jochems voor de fijne samenwerking. BoKS wil graag deze waardevolle samenwerking voortzetten met de nieuwe directeur-bestuurder.

OPROEP:
 
BoKS zoekt nieuwe woonbesturen
 
BoKS wil graag een beroep doen op de SSH huurders in panden waar op dit moment nog geen woonbestuur aanwezig is. Het is belangrijk dat de belangen van alle SSH huurders zo goed mogelijk behartigd worden. Daarom is BoKS op zoek naar enthousiaste huurders die een woonbestuur willen vormen om zich in te zetten voor complex gerelateerde zaken. Voor meer informatie check dan onze website of stuur ons een mailtje naar bestuur@boksxl.nl 

Prestatieafspraken Rotterdam
Woensdag 12 december 2018 heeft Richard Haag namens BoKS de prestatieafspraken in Rotterdam voor 2019 mogen ondertekenen. Dit zijn afspraken die de huurders, verhuurder en de stad Rotterdam te goede komen. Naast het tekenen van de afspraken hebben we kennis kunnen maken met andere huurdersorganisaties en woningcorporaties. Tijdens deze bijeenkomst hebben we kennis kunnen delen en een start gemaakt om een goede samenwerking op te zetten voor in de toekomst.
Huurdersinitiatieven
Ieder jaar maakt de SSH budget vrij voor huurdersinitiatieven. Hiermee kunnen verschillende projecten gefinancierd worden die door huurders worden voorgesteld. Afgelopen december konden de woonbesturen en huurders van de SSH de huurdersinitiatieven indienen. In januari mochten de huurders hun voorstellen op het SSH-kantoor komen pitchen. BoKS was hier ook aanwezig om samen met de SSH te overleggen welke huurdersinitiatieven toegekend zouden worden. Het woonbestuur Cambridgelaan heeft een initiatief ingediend voor radiatorfolie. Namens het complex Boerhaaveplein is een aanvraag ingediend om een AED in de buurt op te hangen. Het woonbestuur De Sterren heeft een initiatief ingediend om een fitness-speeltuin op het terrein te plaatsen. Woonbestuur 't Leidsche Veem in Rotterdam heeft een initiatief ingediend om een leuke en uitnodigende muurschildering in de algemene ruimte te plaatsen. Tot slot heeft woonbestuur De Kaap een initiatief ingediend om de algemene ruimte van hun complex op te knappen. BoKS vond dat er leuke initiatieven zijn ingediend en is ook erg blij dat deze zijn goedgekeurd!
BoKS video jaaroverzicht 2018
 
BoKS heeft voor de algemene ledenvergadering van november 2018 een korte video gemaakt waarin wij aan nieuwe en oude leden uitleggen wat BoKS nu precies doet, en wat er de afgelopen maanden gespeeld heeft. Benieuwd? Klik op deze link.
 
Dit was de eerste nieuwsbrief, we hopen dat jullie weer helemaal op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Vergeet in de tussentijd niet een kijkje te nemen op onze website en Facebook. De volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus, dus tot dan!

Met vriendelijke groet,

Hilco van Gelsdorp, namens het gehele BoKS-bestuur
Facebook
Twitter
Website
Email
 
Copyright © 2019 Bewonersoverleg Koepel SSH, All rights reserved.

Voor meer informatie mail kijk op onze website www.boksxl.nl of mail naar: bestuur@boksxl.nl