Copy
 
 
 
Nieuwsbrief BoKS

 
Jaargang 16, nummer 2, augustus 2019
 
   
 
 
 

Huurdersvertegenwoordiging SSH

Beste SSH-huurder,

Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit jaar! Middels deze nieuwsbrief laten we graag zien wat de ontwikkelingen zijn binnen BoKS: de landelijke huurdersvertegenwoordiging van de SSH.

Voor de nieuwe huurders bij de SSH: BoKS is het overkoepelend bestuur van alle woonbesturen van de SSH. Wij houden ons bezig met complexoverstijgende zaken, zoals de jaarlijkse huurverhoging, prestatieafspraken of conflicten tussen woonbesturen en de SSH. Wij representeren namens de woonbesturen van elk complex al haar huurders, en maken ons sterk voor eerlijke oplossingen bij problemen. 


Vier keer per jaar wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar alle SSH-huurders, indien je in de tussentijd niet kan wachten, like dan onze Facebookpagina of bezoek onze website: www.boksxl.nl 

Voorwoord


 


Manuel Klesse
voorzitter BoKS   
 
Beste huurders van de SSH,
 
Het bestuur was in de afgelopen maanden druk bezig met de adviesaanvragen omtrent het huisvesten van jongeren uit de maatschappelijke zorg en de nog lopende adviesaanvraag omtrent het invoeren van jongerencontracten bij kleine woningen. Verder werken we hard samen met de werkgroep statutenwijziging om de vernieuwde statuten voor de komende ALV aan de leden te presenteren.
 
   
 
 
 

Updates

 
Algemene ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering op 25 april jl. zijn een aantal belangrijke thema's aanbod gekomen over de statutenwijziging van BoKS, procedure adviesaanvraag en het aftreden van Hidde Feenstra als voorzitter van BoKS. 

Hidde heeft zich met de volle 100% ingezet om de voorzittersrol bij BoKS met succes uit te voeren. Hij heeft zich ingezet voor de bewoners bij SSH en Jebber maar ook zorgde hij voor een productieve sfeer binnen het bestuur. Namens BoKS willen wij Hidde bedanken voor zijn inzet. 
 
Tijdens de ALV is besloten met instemming van de leden dat Manuel Klesse tijdelijk de rol als voorzitter zal overnemen totdat er een nieuwe voorzitter is benoemd.
Hoogste punt bereikt van Sequoia
Na een jaar hard werken is gisteren het hoogste punt van het nieuwe gebouw Sequoia bereikt. Sequoia ligt op een centrale locatie in Utrecht tussen het centrum en Utrecht Science Park. Bekijk via de link het filmpje van de sloop van het voormalige KPN-gebouw en de bouw van Sequoia.
Vacatures

In oktober tijdens de Algemene Ledenvergadering zal er een nieuwe bestuurswissel plaatsvinden binnen BoKS voor de functies: Secretaris, Commissaris Duurzaamheid en Commissaris Communicatie & PR.

Ben jij een enthousiaste SSH-huurder die maatschappelijk betrokken is en graag ervaring wil opdoen binnen een bestuur? Wacht dan niet langer en klik op de button voor meer informatie over actuele vacatures.
Vacatures
StudentRefugee Community 
In samenwerking met Academie van de Stad is SSH al een tijd geleden een project gestart om huisvesting voor (student) vluchteling te stimuleren. Tot nu toe zijn de ervaringen van de betrokken partijen erg positief.

Het concept is dat de Nederlandse studenten en (student) vluchteling gematched worden met behulp van de Community Builders. De Community Builders zijn het aanspreekpunt voor de vluchtelingen die op kamers willen gaan wonen. Zodra er een kamer vrijkomt in een studentenhuis van de SSH kunnen bewoners ervoor kiezen om deze kamer aan te melden voor dit project. Vervolgens zal er een kennismaking zijn met één van de Community Builders om uiteindelijk een goede match te kunnen maken tussen het studentenhuis en de vluchteling. Na de kennismaking kijken de Community Builders wie het beste bij het huis past. Vervolgens wordt er een kennismaking ingepland met de vluchteling om te kijken of er een klik is. Indien dit het geval is worden jullie nieuwe huisgenoten.

Wil jij je aanmelden voor dit project of eerst meer informatie inwinnen?  kijk dan op: https://www.sshxl.nl/wonen-met-een-vluchteling
BoKS video jaaroverzicht 2018
 
BoKS heeft voor de algemene ledenvergadering van november 2018 een korte video gemaakt waarin wij aan nieuwe en oude leden uitleggen wat BoKS nu precies doet, en wat er de afgelopen maanden gespeeld heeft. Benieuwd? Klik op deze link.
 
 
 
Samenwerking SSH Maastricht met Stichting Second Time
SSH in Maastricht is een samenwerking met Stichting Second Time aangegaan om afval te beperken en overgebleven spullen van internationale studenten te geven aan mensen die het harder nodig hebben. De SSH beschikt in Maastricht over 123 gemeubileerde kamers, met 150 bedden, speciaal voor internationale studenten van de universiteit en andere hogescholen.

Deze samenwerking zorgt ervoor dat overgebleven huishoudelijke spullen van internationale studenten hergebruikt kunnen worden. Hierbij kun je denken aan borden en bekers maar ook dekens, lakens en dekbedovertreksets die studenten niet terug meenemen naar land van herkomst. De SSH verzameld deze spullen in een aparte ruimte en dit zal vervolgens opgehaald worden door Stichting Second Time.
OPROEP:
 
BoKS zoekt nieuwe woonbesturen
 
BoKS wil graag een beroep doen op de SSH huurders in panden waar op dit moment nog geen woonbestuur aanwezig is. Het is belangrijk dat de belangen van alle SSH huurders zo goed mogelijk behartigd worden. Daarom is BoKS op zoek naar enthousiaste huurders die een woonbestuur willen vormen om zich in te zetten voor complex gerelateerde zaken. Voor meer informatie check dan onze website of stuur ons een mailtje naar bestuur@boksxl.nl 
BoKS Rotterdam
BoKS Rotterdam is druk bezig met de opzet en structurering van de woonbesturen. Nodige gesprekken zijn gevoerd met huidige betrokkenen en BoKS wil hier dit jaar nog stappen in gaan maken. Zo worden er ook stappen gemaakt door BoKS, SSH en de gemeente Rotterdam betreft de prestatieafspraken. Begin dit jaar zijn in samenspraak van eerder genoemde partijen de prestatieafspraken 2019 succesvol afgerond. Eind van de zomer zal de stand van zaken omtrent de prestatieafspraken geëvalueerd worden.

Om onze bewoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen is BoKS Rotterdam een effectieve samenwerking met Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) aangegaan. SHS is een belangrijke belangenvertegenwoordiger van Stadswonen Rotterdam. 
Woonvisie
Op donderdag 20 juni jl. stond de raadsinformatiebijeenkomst over de woonvisie in Utrecht gepland. BoKS was hierbij aanwezig.

Belangrijke doelstellingen uit de Woonvisie kwamen aan de orde. Hierbij kan je denken aan belangrijke thema’s zoals: beschikbaarheid, betaalbaarheid, doorstroming, duurzaamheid en gemengde wijken. Meer informatie over deze bijeenkomst kun je vinden via de link.
Huurdersinitiatieven
Ook dit jaar konden er door de huurders weer initiatieven ingediend worden bij SSH voor jullie huis of complex. In de afgelopen voorjaarsronde zijn er weer een paar mooie pitches door huurders gedaan. Zo komen er bijvoorbeeld plantenbakken rond de laagbouw van de Cambridgelaan, komt er een AED te hangen op het Tuindorp-Westcomplex, en krijgen bewoners van de Bisschoppen een mooie fietspomp. Wil jij ook een keer iets laten opknappen, of heb je een creatief idee? In december komt er weer een nieuwe ronde huurdersinitiatieven!
Dit was de tweede nieuwsbrief van dit jaar, we hopen dat jullie weer helemaal op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Vergeet in de tussentijd niet een kijkje te nemen op onze website en Facebook. De volgende nieuwsbrief verschijnt in december, dus tot dan!

Met vriendelijke groet,

Hilco van Gelsdorp, namens het gehele BoKS-bestuur
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Website Website
Email Email
 
Copyright © 2019 Bewonersoverleg Koepel SSH, All rights reserved.

Voor meer informatie mail kijk op onze website www.boksxl.nl of mail naar: bestuur@boksxl.nl