BoKS | Wat is BoKS?
3766
page-template-default,page,page-id-3766,page-child,parent-pageid-3773,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive
 

Wat is BoKS?

Bewonersoverleg Koepel SSH, afgekort BoKS, is de huurders- en koepelorganisatie voor alle huurders van woningcorporatie SSH en haar dochteronderneming Jebber. BoKS is een vereniging en behandelt de complexoverstijgende belangen van deze huurders.

De leden van BoKS zijn de bewonersorganisaties (“woonbesturen”) van elk complex. BoKS brengt klachten en wensen vanuit de woonbesturen bij de SSH onder de aandacht en maakt zich sterk voor een acceptabele oplossing. Daarnaast informeert BoKS de woonbesturen over het beleid van de SSH. Ook speelt BoKS een rol bij eventuele conflicten tussen woonbesturen en de SSH. BoKS stimuleert een actieve houding van woonbesturen en huurders ten opzichte van het beleid van de SSH.

 

BoKS vertegenwoordigt de ruim 17.000 huurders van SSH in Utrecht, Amersfoort, Bunnik, Zeist, Zwolle, Groningen, Maastricht, Tilburg en Rotterdam.

 

BoKS heeft een website, Facebookpagina en Instagram om informatie te delen met de leden, huurders en derden. Ook worden actualiteiten hierop geplaatst. Minimaal drie keer per jaar verschijnt ook een nieuwsbrief, op dit moment het belangrijkste communicatiemiddel richting de huurders van SSH. Deze wordt via de e-mail verstrekt aan SSH-huurders.

 

Door het organiseren van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en activiteiten blijven we in contact met onze achterban. Tevens bestaat er een Facebookgroep voor de woonbesturen waarop men op informele wijze in contact met elkaar blijft en men elkaar op de hoogte houdt van activiteiten

NB: BoKS heette vroeger “Algemeen bewonersoverleg Utrecht (ABOU)”. Er zijn nog verwijzingen naar deze oude naam te vinden op websites en in documenten en regelingen. Hier kan dus ook gewoon “BoKS” gelezen worden.

 

BoKS vertegenwoordigt verschillende doelgroepen:

Studenten

Studenten, Nederlands en internationaal, vormen de grootste groep huurders van de SSH. De belangen van de studenthuurders zijn ons belangrijkste speerpunt. BoKS streeft bij de gemeente en SSH naar genoeg studentenkamers voor alle studenten in Utrecht, zonder dat er leegstand optreedt. De grootte van deze doelgroep staat onder spanning door de invoering van het sociaal leenstelsel.

 

Het campuscontract zorgt voor een continue vernieuwing van studenten. BoKS maakt zich hard voor de beschikbaarheid van voldoende toekomstige woonruimte. Met de invoering van het campuscontract wil BoKS ook de overgang naar een starterswoning voor studenten onder de aandacht brengen, zodat de doorstroming van studenten niet stagneert en gemeente Utrecht (en andere steden) deze jonge mensen niet uit hun stad ziet vertrekken.

Uitwisselingsstudenten

Internationale uitwisselingsstudenten zijn studenten die voor een half jaar of een jaar een gemeubileerde kamer met een zogenaamd shortstay contract huren. Zij wonen in de verschillende steden en hun aantal neemt bij SSH toe. Vertegenwoordiging van deze huurders is moeilijk vanwege hun korte verblijf. en andere belangen. De komende jaren gaat BoKS samen met SSH kijken hoe de vertegenwoordiging van deze groep studenten verbeterd kan worden.

Starters

Een starter is een voormalig student die maximaal twee jaar is afgestudeerd. Het inkomen van een starter valt in beginsel binnen de grens van de sociale huur. SSH heeft zelfstandige woonheden voor starters. Daarnaast zijn er andere organisaties die woningen hebben voor starters, zoals de dochteronderneming van SSH; Jebber. Ook de starters die huren bij Jebber worden vertegenwoordigd door BoKS.

Overige huurders

SSH is van origine een sociale huisvester, maar richt zich tegenwoordig voornamelijk op studenten en starters. Nog steeds huurt een kleine groep niet-studenten bij SSH. Ook deze groep wordt door BoKS vertegenwoordigd.